IV/2015

Iz sadržaja Časopisa osiguranja broj 4 izdvajamo:

Ulaganja vezana uz euro

Osiguravatelji razmatraju različite strategije ne bi li smanjili kapitalni utjecaj nove regulative Solventnost 2, koja na snagu stupa 2016. Kapitalno postupanje s hrvatskim državnim obveznicama denominiranim u eurima utjecat će na sektor životnih osiguranja, a o utjecaju tih promjena i zahtjevnog financijskog tržište trebali bi neke odgovore na Danima hrvatskog osiguranja dati osigurateljni stručnjaci.

Društva za životna osiguranja u Hrvatskoj visoko su izložena državnim obveznicama denominiranima u eurima, gdje ulaganja osiguranja čine trećinu. Za sve je „kriva“ tradicija. Hrvatski su građani kroz povijest svoje financije nekad vezali uz njemačku marku, danas euro. Osiguranici životnih osiguranja sigurnost su nalazili u tzv. „eurskim“ policama životnog osiguranja, u policama s valutnom klauzulom, odnosno ugovarane u eurima, a koje se plaćaju u kunama.

Da bi uskladili imovinu s valutom svojih obveza, osiguravatelji su pričuve životnih osiguranja u pravilu ulagali u hrvatske državne obveznice denominirane u eurima. Regulativa Solventnost II, međutim, različito vrednuje državne obveznice u stranoj i lokalnoj valuti te se na hrvatskom tržištu postavlja pitanje državnih obveznica s valutnom klauzulom u eurima jer, ako se interpretiraju kao denominirane u stranoj valuti, osiguravatelje dovode u obvezu izdvajanja većih kapitalnih zahtjeva.  Promjene u kapitalnim zahtjevima mogu utjecati na povećanje potrebnog kapitala svih osiguravatelja.

Postavlja se tu i pitanje kreditnog rejtinga Hrvatske pa osiguravatelji razmatraju različite strategije ne bi li smanjili kapitalni utjecaj nove regulative. Osim što razmatraju različite mogućnosti upravljanja kapitalnim zahtjevima inicirala su i regulatorne dorade. Iako Solventnost II stupa na snagu 1. siječnja 2016., za tretman državnih obveznica u stranoj valuti prijelazno razdoblje traje do 2020. Hoće li to biti  dovoljno vremena za prilagodbu?

INTERVJU

MARINA PUPIĆ – BAKRAČ, DIREKTORICA PMI FORUMA 2015.
Organizacije i pojedinci sve više razumiju važnost PMO-a

Prema istraživanju PMI's Pulse of profession, u SAD-u čak 70% tvrtki posjeduje PMO, dok je u  Europi taj udio znatno manji, oko 12%. U inozemstvu, projektna praksa je očekivano najprisutnija i najrazvijenija u IT industriji, slijedi proizvodnja pa financijski sektor - banke i osiguranja, a u Hrvatskoj dominiraju IT i financijski sektor.

U organizaciji udruge za projektni menadžment PMI Hrvatska, u Kongresnom centru hotela Antunović u Zagrebu od 11. do 13. studenog održat će se PMI forum - IX. Konferencija voditelja projekata pod nazivom „Preobražaj ureda za vođenje projekata“. PMI Forum je tradicionalno i najveće okupljanje voditelja projekata i menadžera iz Hrvatske i regije. O tome što nam konferencija donosi, razgovarali smo s Marinom Pupić – Bakrač, direktoricom ovogodišnjeg foruma, inače direktoricom strateškog market menadžmenta u Croatia osiguranju.

HRVOJE PAUKOVIĆ, ČLAN ORGANIZACIJSKOG ODBORA KONFERENCIJE DANI HRVATSKOG OSIGURANJA
U fokusu izazovi i prilike promijenjenog okruženja osiguratelja

Tradicionalna godišnja konferencija osigurateljne struke održat će se od 4. do 6. studenog u Opatiji.
Kao i prošle godine, ovogodišnja konferencija donosi vrlo široku lepezu aktualnih i zanimljivih tema. O tome koje teme donosi ova konferencija razgovaramo s članom organizacijskog odbora i direktorom Hrvatskog ureda za osiguranje Hrvoje Paukovićem.

Petar-Pierre Matek, predsjednik Upravnog vijeća Hanfe, u svom plenarnom izlaganju dati će prikaz i osvrt na tržište osiguranja i financijski sektor u Republici Hrvatskoj, a nakon njega će profesor Karel Van Hulle, „arhitekt“ Solvencyja II, održati svoje izlaganje o regulatornom i nadzornom okviru osiguranja u EU s naglaskom na inicijative i daljnja očekivanja.

Nadalje, na programu konferencije imamo nekoliko velikih panel rasprava u čijem će fokusu biti atraktivne teme kao što su izazovi i prilike promijenjenog okruženja osiguratelja, budućnost osiguranja motornih vozila, IT rješenja i primjene u osiguranju, Solvency II te zdravstveno osiguranje kao mogući novi zamašnjak tržišta osiguranja. Sastavni dio konferencije i ove godine će biti savjetovanje na temu obrade i likvidacije automobilskih šteta s nizom vrijednih izlaganja, od kojih za ovu priliku možemo izdvojiti one iz bloka posvećenog prijevarama u osiguranju.

TEMA BROJA

Osiguranje od nesposobnosti za rad kao novi proizvod na hrvatskom tržištu osiguranjaM
Piše Maja Muhar

Prema podacima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2012. godinu, najveći dio isplata odnosi se na naknade zbog bolesti i invalidnosti koje su iznosile 1.044.700.384 kuna. Naknade plaće koje isplaćuje Zavod za razdoblje nakon 42. dana bolovanja iznosi 70% od osnovice za naknadu, s time da ona ne može iznositi više od 4.257,28 kuna. Sve to ukazuje na potrebu osiguravatelja za plasiranjem proizvoda Osiguranja od nesposobnosti za rad na hrvatsko osigurateljno tržište.

Osiguranje dohotka kao najvrjednije imovine pojedinca u slučaju realiziranog osiguranog rizika štiti životni standard pojedinca. Osiguranje ima izrazito važnu ulogu u očuvanju životnog standarda pojedinca s osnovnim ciljem umanjenja štetnih posljedica realiziranog rizika, neovisno o životnoj dobi i vrsti osigurateljnog proizvoda. Ciljevi osiguranja su ekonomska zaštita imovine i osoba, a ti se ciljevi ostvaruju isplatom naknade štete za oštećene stvari, odnosno isplatom ugovorenih svota osiguranja kada govorimo o osiguranju osoba, u slučaju nastanka osiguranog slučaja.

PRILOG INTRANSLAW 2015.

Izazovi i tržišta Europske unije za osiguravatelje transportnih rizika u jugoistočnoj Europi (Margita Selan Voglar)

Direktiva Europske unije 2014/23/EU o dodjeli ugovora o koncesiji i njena primjena u pomorskom prijevozu (mr. sc. Marija Pijaca, dr. sc. Božena Bulum, dr. sc. Marina Vokić Žužul)
Osiguranje kod ugovora o zakupu broda (mr. sc. Marija Pijaca, dr. sc. Božena Bulum)
Uvjeti osiguranja brodova i underwriteri u praksi ne slijede teoriju (Darko Vrkljan)
Propisi u smjeru stvaranja jedinstvenog tržišta (Ante Lažeta, dipl. ing.)
Zaštita prava putnika u zračnom prijevozu (Ana Kapetanović, dipl. iur.)
Europski pravni kontekst izvansudskog rješavanja sporova iz  ugovora o obveznom osiguranju od autoodgovornosti (dr. sc. Željka Primorac, Nenad Miletić, dipl.iur.)

Odgovornost cestovnih prijevoznika za štetu na robi: razlozi oslobođenja od odgovornosti i osigurateljno pokriće (Nenad Grof, dipl. iur.)

PRILOG OSIGURANI & ZDRAVI

Specijalna bolnica za ortopediju i opću kirurgiju Dr. Nemec; Vrhunski tim za liječenje lokomotornih bolesti

Poliklinika Lege Artis: Brigu o ljepoti i zdravlju tijela prepustite stručnjacima

Vodič kroz zdravstvene ustanove Istarske županije

Galerija